SPELPERRON
SPELVAARDIG
Visie
Missie
Team
Contact
Home > Team
TEAM
Marlies Brepoels studeerde in 2013 af als orthopedagoog aan de KU Leuven. Daarna vervolgde zij haar studies met de bachelor-na-bachelor in de creatieve therapie (optie muziektherapie) aan de Arteveldehogeschool te Gent. Zij heeft werkervaring als opvoeder in de bijzondere jeugdzorg. Daarnaast werkte zij als orthopedagoog en muziektherapeut met kinderen en jongeren met een ontwikkelingsproblematiek (verstandelijke beperking, autisme) en/of bijkomende gedrags- en emotionele problemen. Momenteel is zij werkzaam als muziektherapeut binnen een kinder- en jeugdpsychiatrische setting.
Thibaut Welkenhuyzen beëindigde zijn lerarenopleiding in 2012.
Vervolgens behaalde hij een bachelor-na-bachelor in de creatieve therapie (optie dramatherapie) aan de Arteveldehogeschool in Gent. Hij deed ervaring op als opvoeder binnen de bijzondere jeugdzorg en werkt sinds 2015 als dramatherapeut binnen de forensische setting. Als dramatherapeut werkte hij ook met jongvolwassenen die vastliepen in hun ontwikkeling naar volwassenwording, alsook met volwassenen met diverse psychische klachten. Daarnaast was hij gedurende 3 jaar actief als freelance-medewerker binnen LABO vzw, waar hij d.m.v. theaterworkshops gaf rond allerhande maatschappelijke thema's.
download
PDF brochure